ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ !

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του σχολείου μας!

Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το σχολείο μας, πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο, εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές, χρήσιμα έγγραφα κ.α. Επίσης, εδώ δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου. Το σχολείο μας βρίσκεται 16ο χλμ Λ. Μαραθώνος, στην Παλλήνη. Το ωράριο λειτουργίας είναι: 18:50 - 22:20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας:

210 6669 664. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Kαλή περιήγηση!

A+ A A-

Με το άρθρο 115 του Σχεδίου Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ενηλίκων και ανηλίκων εργαζομένων μαθητών να φοιτούν σε Εσπερινό Λύκειο. 

Ειδικότερα:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν:

α) ενήλικοι μαθητές

β) ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές».{pagebreak}

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Στα εσπερινά φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του νόμου 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.

Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020.

 

Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία πλήρη σχολικά έτη στο τριετές Εσπερινό Λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε Εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.

Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα Εσπερινά Λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο πλήρη σχολικά έτη σε Εσπερινό ΕΠΑΛ.»  

Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του παρόντος.

3. Μεταβατικές διατάξεις:

α) Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος και όσοι μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.

Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος  2019-2020.

β) Όσοι μαθητές έχουν προαχθεί καθ’ οποιοδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, η  λειτουργία της οποίας  αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019.

Όσοι μαθητές προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20.  

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή νυν και πρώην μαθητών του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) στις τάξεις του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), σύμφωνα με την αντιστοίχηση των τάξεων του τετραετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) και του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ' και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’, Γ’ και Δ’.

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/nomoshedio_23.4.2018.pdf

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ !

Απαγόρευση επισκεπτών στο σχολείο

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί  από το Υπουργείο Παιδείας για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,...

Read more

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ…

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι...

Read more

Οδηγίες εγγραφής μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες για να εγγραφείτε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ως μαθητές. Η εγγραφή σας...

Read more

Επιτυχόντες Αποφοίτων Γενικού Εσπερινού Λυκείου 2019

  Κωδ. Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 18022378 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 19022013 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 19022015 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 19022016 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 19022017 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 19022020 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 19022021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 19022024 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ...

Read more

Συμμετοχή του σχολείου μας στον Μαθητικό Διαγωνισμό “Followgreen Action 2” του Δ…

Συμμετοχή του σχολείου μας στον Μαθητικό Διαγωνισμό “Followgreen Action 2” του Δήμου Παλλήνης

 Το σχολείο μας έλαβε το δεύτερο βραβείο  Παρακολουθείστε  εδώ το  video  : Η μπουγάδα 

Read more

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ Α΄ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ Β ΄ ΜΑΘΗΜΑ      ΤΑΞΗ Γ΄       ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΦ 1η βάρδια(18:30) ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΦ  2η βάρδια ΤΑΞΗ...

Read more

Οι Επιτυχόντες Αποφοίτων 2018 του Λυκείου μας

Οι Επιτυχόντες Αποφοίτων 2018 του Λυκείου μας

  . Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 17021470 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 17021471 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 18003446 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 18022381 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ...

Read more

Παράταση των Ηλεκτρονικών Εγγραφών ως την Τετάρτη 6 Ιουνίου

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το...

Read more

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και...

Read more

Ενδοσχολικές εξετάσεις Λυκείων 2018

Για τα Λύκεια Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018, την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, προτείνεται...

Read more

ΦΕΚ Τρία χρόνια το Εσπερινό Λύκειο

ΦΕΚ Τρία χρόνια το Εσπερινό Λύκειο

Με το άρθρο 115 του Σχεδίου Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ενηλίκων και ανηλίκων εργαζομένων μαθητών να φοιτούν...

Read more

Εγγραφές μαθητών

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε. 0ι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιούνται...

Read more